• قبل از خرید مشاوره بگیرید : ۶۰۹۰ ۳۴۷ ۰۹۱۲

    آیفون تصویری

    ارتباط تصویری

    ارتباط تصویری 780 500 شرکت سیستم های اتوماتیک چشم سوم

    آیفون تصویری نصب و راه اندازی انواع آیفون های تصویری آیفون تصویری (Video Door Phone)  آیفون تصویری سیستمهای ارتباطی هستند که مانند آیفون های معمولی ارتباط صوتی بین  فرد مراجعه کننده و افراد داخل…

    ادامه مطلب