خازن مناسب برای سیستم های درب اتوماتیک و ریموتی

خازن قطعه  ای است که در مدارها مقداری انرژی الکتریکی رو ذخیره میکند و بعدا  و در زمان نیاز آزاد میکند.

از خازن در جک های پارکینگی و دیگر سیستم های درب اتوماتیک که با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می کنند استفاده می شوند.

خازن مناسب برای  جک های پارکینگی ایتالیایی آلمانی چینی و ایرانی می باشد.

خازن در ظرفیت و توانایی های مختلف از نظر میکرو فارادی و فاراد برای موتور های با ولتاژ کاری ۲۲۰ ولت.

فروش و تعویض و راه اندازی خازن در مدار های جک های پارکینگی و بازوهای پارکینگی توسط دفتر چشم سوم .

چشم سوم درب اتوماتیک.