پرده هوا اتوماتیک

جهت تهویه و یکنواخت کردن هوا در هنگام ورود و خروج

مناسب برای بانک ها سازمان ها  ارگان ها  پاساژ ها فرودگاه ها فروشگاه هاو…

در عرض های ۹۰ تا ۲۰۰ سانتی متر و در مدل های تک موتوره یا دو و سه موتوره

دارای گارانتی طلایی.

چشم سوم درب اتوماتیک.