نوار مویی مناسب برای ریل کرکره برقی.

قابل استفاده در ریل های آلومینیومی و آهنی با لبه های مختلف.

جهت گرفتن صدا تیغه کرکره و روان نمودن حرکت تیغه در ریل.

جلوگیری کردن از برداشتن خش و خط بر روی تیغه هنگام حرکت در ریل.

دارای گارانتی طلایی.

چشم سوم درب اتوماتیک .